Rozvinuté řezy – Automatické vykreslování rozvinutých řezů zdravotechnických instalací pro aplikaci Revit®.

 Nástroj, který vykreslí rozvinutý řez na základě BIM modelu v aplikaci Revit®.

Rozvinuté řezy se vykreslí dle normy ČSN 01 3450 „Technické výkresy - Instalace - zdravotnětechnické a plynovodní instalace“ a zvyklostí projektantů ZTI.

Vykreslí:

 • Zařizovací předměty.
 • Připojovací potrubí.
 • Svodné potrubí.
 • Stoupačky.
 • Popisky.
 1. Pro vykreslení musí uživatel zvolit trasu pouze s jedním výstupem (1 celistvý systém)
 2. Algoritmus vykreslování se dělí na 2 části – spodní ležaté trubky a vrchní stoupačky.
 3. Pro vykreslení uživatel zadává v konfigurátoru Délku trubky.
 4. Pokud algoritmus narazí na trubku, která je větší jak tato délka, začnou se vyšší navazující trubky vykreslovat metodou pro stoupačky.
 5. Algoritmus nejprve najde ve spodní části nejdelší trasu. Od ní jsou všechny ostatní ve spodní části odbočky.
 6. Stejně proběhne vykreslování i u horní části, kde se opět najde nejdelší trasa a od ní jsou všechny další odbočky.
 • Pro správné vykreslení by se na stupačkách neměla nacházet excentrická redukce.
 • Pro správné vykreslení by měla být excentrická redukce na větvi (odbočce) správně vyspádovaná.
 • Pro správné vykreslení by cesta neměla obsahovat odbočky (Tee) a křížení (Cross), jejichž konektory nejsou obsazeny (z jednoho či více konektorů nevychází trubka / není uzavřený).
 • Větve jsou vykreslovány (změna x+) u stoupaček, u křížení se vybere jedna větev, ta která jde reálně v projektu (x-) a ta se ozrcadlí (změna x-).
 • Větev, která je od spodní odbočky v menší vzdálenosti než 500 mm se ozrcadlí na druhou stranu (x-)

2019-11-25

Vylepšení

 • Podpora tvarovky Sovent.

2019-11-09

Novinky

 • Průběžný náhled vykreslování.
 • Automatická aktualizace.
 • Nový symbol pro spojku.

Vylepšení

 • Úpravy uživatelského rozhraní.
 • Výběr jednotek m / mm.
 • Výchozí výška 0 / 0 m.n.m.

Opravy

 • Automatický / manuální výběr pro rozvětvené stoupačky.
 • Oprava drobných chyb.
 • rrezy/rozvinute_rezy.txt
 • Poslední úprava: 2019/12/30 11:58
 • autor: admin