• Doplněk do Revitu v české a anglické jazykové variantě, pro verze 2019 a vyšší,
 • který zobrazí kolize z Navisworks jako zástupné rodiny v Revitu, jimž je možné
  • měnit status,
  • přidat komentáře a další informace,
 • takto prohlédnuté/revidované/vyřešené kolize, umožňuje exportovat do formátu opět zobrazitelném v Navisworks, bez ztráty informační hodnoty.
 • Podmínkou pro import a export kolizí pomocí této aplikace, je mít naistalován Revit i Navisworks Manage ve shodné verzi a s platnou licencí.

Vstupy pro tuto aplikaci mohou být soubory ve formátu:

 • nwd
 • nwf
 • xml (exportem z NavisWorks) - nejrychlejší soubor pro import.

Výstupy je možné vložit do předem vytvořených souborů formátů:

 • nwd
 • nwf

Souřadnice, dle kterých je možné kolize importovat do rvt projektu je možné zadat:

 • Automaticky - Aplikace sama detekuje, pomocí kterého bodu vznikl původní Navisworks soubor a mračno kolizí bude vztaženo ke správnému počátečnímu bodu (základní bod projektu nebo bod zaměření).
 • Vztažené k nule - Počátkem mračna kolizí bude základní bod projektu
 • Vztažené k bodu zaměření - Pozice kolizí bude vztažena k bodu zaměření. Z Navisworks příjde XYZ souřadnice kolize, kdy např. X = 17 000 000 mm, v takovém případě bude tato hodnota X odečtena od X-ové souřadnice bodu zaměření.

 • za pomoci softwaru Navisworks a jeho funkce Clash detective nalezne kolize mezi modely (nebo jejich částmi).
 • Připraví soubor obsahující kolize ve formátu nwd, nwf a ideálně i xml,
 • následně založí koordinační.rvt projekt, do kterého vepíše globální souřadnice.
Vytvořte prázdný .rvt soubor na čisté šabloně. Načtěte jako referenci libovolný .rvt projekt (stavbu nebo profesi), týkající se daného stavebního objektu, který má správně nastavené globální souřadnice, tyto souřadnice z reference převezměte. Referenci je poté možné z projektu odstranit.

 • Do takto připraveného projektu pomocí aplikace NaviCoo naimportuje mračno kolizí, které se ve 3D zobrazí prostřednictvím zástupných rodin z kategorie Obecný model.
 • Volitelně je možné vytvořit kopie souboru kolizí pro jednotlivé profese, výsledky Clash Testů nesouvisející s konkrétní profesí je možné hromadně odmazat, viz Obecné zásady a tipy v závěru této stránky.

 • do svého modelu připojí koordinační model (.rvt projekt) s načtenými kolizemi.
 • Pokud si přejete přímo v modelu upravovat a komentovat zástupné prvky kolizí je třeba referenci s body označit a přenést tyto instance do projektu pomocí „Vázat připojení“.


 • Nyní může uživatel
  • změnit STATUS
  • a přidat informace do parametrů:
   • KOMENTÁŘ
   • PŘIŘAZENO_JMÉNO
   • SCHVÁLENO_JMÉNO
   • SCHVÁLENO_DATUM

 • V posledním kroku je třeba vybrat všechny rodiny BOD KOLIZE a překopírovat do prázdného projektu (jelikož je opět třeba, aby odpovídaly souřadnice, je možné použít původní výkres, ze kterého jsme původně kolize získali).

 • Poté co koordinátor obdrží rvt soubor/y, ve kterém/ých byly revidovány/komentovány/řešeny,… kolize, připoji si jej/je jako referenci a klikne na Porovnat kolize.

 • Zvolí konkrétní referenci a Spustí

 • Okno, které se zobrazí, slouží k porovnání lokálních bodů kolize s těmi v referenci a nabídne uživateli převzít status, nebo převzít status a informace v parametru KOMENTÁŘ z reference. Obě zmíněné varianty je možné provést jak instančně, tak hromadně pro všechny kolize z dané reference.

 • Závěrečný krok představuje Export kolizí. V případě, že nejsou označeny žádné kolize před spuštěním tohoto příkazu, má uživatel možnost vybírat konkrétní body kolize v modelu, dokud nepotvrdí výběr tlačítkem Dokončit. V opačném případě je vyzván k vybrání cílového souboru formátu nwd nebo nwf.
 • Jelikož jsou kolize párovány na základě parametru ID KOLIZE, nesmí být jeho hodnota změněna!
 • Aplikace NaviCoo detekuje a zobrazuje pouze počet reálných kolizí a to kolizí mezi dvěma prvky, proto se čísla v Navisworks a při importu dat mohou lehce lišit.
 • Kolize je možné filtrovat. Nejrychlejší způsob izolování kolizí mezi dvěma modely je za použití výkazu, na který je aplikován filtr na základě parametru „NÁZEV TESTU KOLIZÍ“, jehož hodnota vychází z pojmenování clash testu v Navisworks.
 • Při exportu XML z Navisworks je vždy třeba vybrat i informaci o Item Path!

 • navicoo/navicoo.txt
 • Poslední úprava: 2024/03/07 14:50
 • autor: admin