Legenda vytyčovacích bodů

Piloty nebo sloupy v Revitu vymodelujete poměrně snadno, nativně však v Revitu nejsou parametry, které by bylo možné vykázat a tím získat z modelu SJTS-K souřadnice jednotlivých komponent ve formě výkazu.

Tento nedostatek řeší neviditelný, na pozadí běžící nástroj Souřadnice, který je součástí doplňku CCtools, ten umí zobrazit a zapsat do projektových parametrů vzdálenosti objektů od počátků pro lokální i sdílený (globální) souřadný systém. Hodnoty parametrů se automaticky aktualizují při změně polohy prvku.

  1. Přidáme parametry pro souřadnice (XL, YL, ZL pro lokální, XG, YG, ZG pro sdílený souřadný systém) prvkům pilot nebo sloupům.
  2. Vepíšeme jakoukoliv hodnotu do libovolného z přidaných parametrů.
  3. Souřadnice se automaticky aktualizují při změně polohy prvku.
  4. Vytvoříme výkaz pilot se souřadnicemi.

V Nastavení CCtools – Nastavení parametrů, na záložce Souřadnice přidáme jeden po druhém projektové parametry (lze provést i v Projektových parametrech v Revitu), které ponesou u každého prvku informace o jejich poloze a jejichž hodnoty budeme chtít zobrazit v tabulce. Lokální souřadnice XL,YL,ZL a souřadnice XG, YG, ZG reprezentující souřadnice globální (SJTS-K) – vztahující se k Bodu zaměření.

Stávající piloty či sloupy parametry mají, jsou však prázdné, je třeba vyvolat aktualizaci. K tomu stačí označit všechny příslušné prvky a například do parametru XG vepsat libovolnou číselnou hodnotu, CCtools považují prvky za změněné a hodnoty automaticky doplňovaných parametrů souřadnic aktualizují = doplní reálné hodnoty.

  • Vytvoříme Nový výkaz/množství příslušné kategorie,
  • vybereme všechna požadovaná pole (identifikátor prvku a souřadnice),
  • upravíme formátování jednotek z milimetrů na metry, počet desetinných míst, případně prvky seřadíme nebo seskupíme.


  • cctools/navody/legenda_vytycovacich_bodu.txt
  • Poslední úprava: 2019/09/18 14:23
  • autor: admin