Výška místnosti

Vypočítá a vypíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do parametru.


Nástroj Výška místnosti vypočítá a zapíše maximální a minimální světlou výšku místnosti do sdíleného projektového parametru.

Kontrola výšky probíhá při změně místnosti, proto máte-li v projektu již nějaké místnosti umístěny, je třeba je všechny vybrat a provést v nich změnu, například vepsáním libovolné hodnoty do jednoho z nově přidaných parametrů.

Nástroj běží na pozadí, není potřeba jej aktivovat stiskem žádného tlačítka.

Pro vykazování výšky je třeba mít vytvořeny sdílené projektové parametry s názvy (VÝŠKA MÍSTNOSTI a VÝŠKA MÍSTNOSTI MINIMÁLNÍ), pokud nejsou obsaženy v šabloně, stačí je vytvořit prostřednictvím Nastavení.

Pro to, aby byla konstrukce v rámci vyhodnocování světlé/minimální světlé výšky brána v potaz je nutné, aby byla Ohraničením místnosti, tím mohou být kategorie (Stěny, Střechy, Podlahy, Podhledy, Sloupy, LOP a Desky stavby).

V případě, že máte trámový strop bez podhledu a uvažujeme-li světlou výšku po dolní líc trámů, kde je rodina trámu v kategorii jiné než výše uvedené, pak je třeba provést změnu kategorie rodiny tak, aby parametr ohraničení měla.

  • cctools/nastroje/vyska_mistnosti.txt
  • Poslední úprava: 2019/09/19 07:56
  • autor: admin