Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cctools:nastroje:spojitkonstrukce [2019/08/19 21:49]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cctools:nastroje:spojitkonstrukce [2020/02/17 14:15] (aktuální)
ccteam
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Spojit konstrukce ​======+====== ​Spojování konstrukcí ​======
 {{:​cctools:​nastroje:​cct_spojitgeometrii_32x32.png|}} {{:​cctools:​nastroje:​cct_spojitgeometrii_32x32.png|}}
-Nástroj, který ​automatizuje jinak zdlouhavé začišťování spojů pomocí funkce **Připojit geometrii**.+Nástroj, který ​automaticky spojuje kolidující a přilehlé prvky v celém projektu
  
 ---- ----
  
-Hromadné spojování geometrie napříč celým projektem jedním kliknutím. Všem konstrukcím,​ které se dotýkají nebo protínají odebere viditelné hrany v ípadě že sdílejí stejný materiál, ​nebo zamění v řezu tlusté ​čáry za tenké na styku prvků v případě rozhraní různých materiálů.+Tento nástroj jednoduše detekuje ​ilehlé ​nebo kolidující prvky a na základě naprogramované logiky je ve správném pořadí spojí. Momentálně spojuje kategorie Stěn, podlah, konstrukčních sloupů, stropů a střech. Kvůli již zmíněné logice, vyhodnocující pořadí spojování,​ je nutné dbát na čistotu modelu, definici priorit vrstev a určení toho, jestli je daná stěna konstrukční.
  
-Na takto jednoduchém příkladu (3 stěny a 2 podlahy) by při ručním spojování bylo třeba kliknout ​7xNaproti tomu s nástrojem **Spojit konstrukce** stačí doplněk spustit a vybrat si, zda si přejete před procesem model uložit nebo ne.+V tomto jednoduchém příkladu (3 stěny a 2 podlahy) by při ručním spojování bylo třeba kliknout ​14xnástrojem **Spojování konstrukcí** stačí doplněk spustit a vybrat si, zda si přejete před procesem model uložit nebo ne.
  
 {{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce7.png |}} {{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce7.png |}}
  
-Dochází-li mezi prvky ke koliziaplikace zobrazí hláškukterá ​ivateli umožní dočastně tyto prvky izolovat ​a zárověň sestaví a zobrazí textový dokument s dvojicemi ID, kategorií a typů protínajících se prvků.+Po dokončení akce vyskočí hned několik hlášení. První z nich je nabídka exportu textového souboru s výčtem kolizí ​ten je zde pro kontrolu modelářejestli o dané kolizi ví a nebo je nutné ji nějakým způsobem řešit. Dále pak aplikace nabídnejestli chce ivatel zjištěné kolidující ​prvky izolovat ​ve 3D pohledu 
  
 {{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce.png |}} {{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce.png |}}
Řádek 19: Řádek 20:
 ^Obecné^^^| ^Obecné^^^|
 ^Spojované kategorie ^^Jak to dělá Revit ^Jak fungují CCtools^ ^Spojované kategorie ^^Jak to dělá Revit ^Jak fungují CCtools^
-|**Podlahy**|**Podlahy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu ​(1) s nižší ​(4).|+|**Podlahy**|**Podlahy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.|
 |**Podlahy**|**Stěny**|Podlaha ořízne stěnu podle priority|Jen spojit, na pořadí nezáleží.| |**Podlahy**|**Stěny**|Podlaha ořízne stěnu podle priority|Jen spojit, na pořadí nezáleží.|
-|**Podlahy**|**Konstrukční sloupy**|Podlaha ořízne sloup|Jen spojitna pořadí ​nezáleží.| +|**Podlahy**|**Konstrukční sloupy**|Podlaha ​vždy ořízne sloup|Pokud není podlaha konstrukčnípo spojení aplikace dodatečně převrátí ​pořadí ​spojů.| 
-|**Podlahy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu ​(1) s nižší ​(4).| +|**Podlahy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.| 
-|**Podlahy**|**Střechy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu ​(1) s nižší ​(4).|+|**Podlahy**|**Střechy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší.|
 | |||| | ||||
-|**Stěny**|**Stěny**|Záleží pouze na pořadí spojování|Aplikace si sáhne do priority vrstvy a podle toho určí pořadí spoje (spojí vyšší prioritu ​(1) s nižší ​(4)). Pokud jsou hodnoty priorit obou stěn stejné, převládne konstrukční stěna.|+|**Stěny**|**Stěny**|Záleží pouze na pořadí spojování|Aplikace si sáhne do priority vrstvy a podle toho určí pořadí spoje (spojí vyšší prioritu s nižší). Pokud jsou hodnoty priorit obou stěn stejné, převládne konstrukční stěna.|
 |**Stěny**|**Podhledy**|Stěna ořízne Podhled podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží.| |**Stěny**|**Podhledy**|Stěna ořízne Podhled podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží.|
 |**Stěny**|**Střechy**|Stěna ořízne Střechu podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží. | |**Stěny**|**Střechy**|Stěna ořízne Střechu podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží. |
Řádek 32: Řádek 33:
 |**Konstrukční sloupy**|**Podhledy**|Sloup ořízne Podhled|Jen spojit, na pořadí nezáleží. | |**Konstrukční sloupy**|**Podhledy**|Sloup ořízne Podhled|Jen spojit, na pořadí nezáleží. |
 | |||| | ||||
-|**Podhledy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu ​(1) s nižší ​(4)|+|**Podhledy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu s nižší|
 \\ \\
 \\ \\
  
  
  • cctools/nastroje/spojitkonstrukce.1566244160.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/08/19 21:49
  • autor: 127.0.0.1