Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cctools:nastroje:spojitkonstrukce [2019/08/19 21:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Spojit konstrukce ======
 +{{:​cctools:​nastroje:​cct_spojitgeometrii_32x32.png|}}
 +Nástroj, který automatizuje jinak zdlouhavé začišťování spojů pomocí funkce **Připojit geometrii**.
 +
 +----
 +
 +Hromadné spojování geometrie napříč celým projektem jedním kliknutím. Všem konstrukcím,​ které se dotýkají nebo protínají odebere viditelné hrany v případě že sdílejí stejný materiál, nebo zamění v řezu tlusté čáry za tenké na styku prvků v případě rozhraní různých materiálů.
 +
 +Na takto jednoduchém příkladu (3 stěny a 2 podlahy) by při ručním spojování bylo třeba kliknout 7x. Naproti tomu s nástrojem **Spojit konstrukce** stačí doplněk spustit a vybrat si, zda si přejete před procesem model uložit nebo ne.
 +
 +{{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce7.png |}}
 +
 +Dochází-li mezi prvky ke kolizi, aplikace zobrazí hlášku, která uživateli umožní dočastně tyto prvky izolovat a zárověň sestaví a zobrazí textový dokument s dvojicemi ID, kategorií a typů protínajících se prvků.
 +
 +{{ :​cctools:​nastroje:​konstrukce.png |}}
 +
 +**Pravidla, na základě kterých aplikace jednotlivé prvky spojuje, jsou přehledně zobrazena v tabulce níže **↓↓↓**. **
 +
 +^Obecné^^^|
 +^Spojované kategorie ^^Jak to dělá Revit ^Jak fungují CCtools^
 +|**Podlahy**|**Podlahy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu (1) s nižší (4).|
 +|**Podlahy**|**Stěny**|Podlaha ořízne stěnu podle priority|Jen spojit, na pořadí nezáleží.|
 +|**Podlahy**|**Konstrukční sloupy**|Podlaha ořízne sloup|Jen spojit, na pořadí nezáleží.|
 +|**Podlahy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu (1) s nižší (4).|
 +|**Podlahy**|**Střechy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu (1) s nižší (4).|
 +| ||||
 +|**Stěny**|**Stěny**|Záleží pouze na pořadí spojování|Aplikace si sáhne do priority vrstvy a podle toho určí pořadí spoje (spojí vyšší prioritu (1) s nižší (4)). Pokud jsou hodnoty priorit obou stěn stejné, převládne konstrukční stěna.|
 +|**Stěny**|**Podhledy**|Stěna ořízne Podhled podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží.|
 +|**Stěny**|**Střechy**|Stěna ořízne Střechu podle priority vrstvy. Na pořadí spojování nezáleží|Jen spojit, na pořadí nezáleží. |
 +| ||||
 +|**Konstrukční sloupy**|**Stěny**|Pokud není stěna konstrukční,​ sloup ji vždy ořízne. Pokud je stěna konstrukční,​ vždy ořízne sloup|Pokud je stěna konstrukční,​ v jakémkoliv pořadí ořízne sloup (nezáleží ani na prioritě vrstvy), což je nežádoucí. Sloupům s konstrukčními stěnami se tedy musí dodatečně převrátit pořadí spojů.|
 +|**Konstrukční sloupy**|**Podhledy**|Sloup ořízne Podhled|Jen spojit, na pořadí nezáleží. |
 +| ||||
 +|**Podhledy**|**Podhledy**|Záleží pouze na pořadí spojování|K prolínání by nemělo docházet, ale pokud ano, aplikace na to upozorní, sáhne do priority vrstvy a spojí vyšší prioritu (1) s nižší (4)|
 +\\
 +\\
 +
  
  • cctools/nastroje/spojitkonstrukce.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/19 21:49
  • (upraveno mimo DokuWiki)