Manažer překladů

Nástroj, který slouží pro automatické umísťování překladů nad otvory či okny a jejich následnou správu.


Nástroj se dělí na 3 části

  • Vložit překlad nad otvor - Tato část umožní manuální umístění překladu nad otvor či okno.
  • Vkládat automaticky - V případě, že je tato možnost zapnutá, dochází u všech oken / otvorů, které mají zaškrtlý parametr „AKTUALIZOVAT PŘEKLAD“ k automatické validaci pozice. U nově vytvořených oken / otvorů dochází k umístění překladu.
  • Správce překladů - Umožňuje editace již vložených překladů, včetně jednoznačné identifikace pomocí přiblížení po stisknutí tlačítka lupy. Správce dále umožňuje jednoduchou změnu typu u jednoho či více zvolených překladů.

Umisťovaný typ překladu si uživatel zvolí v příslušném okně, které se zobrazí jak při spuštění nástroje „Vložit překlad nad otvor, či „Vkládat automaticky“.

Náhled okna „Správce překladů“Náhled okna pro zvolení umisťovaného typu překladu.

  • cctools/nastroje/manazer_prekladu.txt
  • Poslední úprava: 2020/08/03 16:18
  • autor: admin