Generátor schémat

Vytvoří sestavy výkresů se schématy a popisy pro jednotlivé rodiny.


Nástroj slouží k vytvoření výkresů se schématy a popisy jednotlivých rodin, např. pro výkazy prvků v prováděcí dokumentaci. Díky tomuto nástroji je tato činnost daleko jednodušší, rychlejší, a především dokáže vkládat schémata automaticky, bez nutnosti dalších úprav.

V úplně prvním kroku je nutné vytvořit výkazy oken/dveří a taky mít připravenou vhodní popisku pro samotné generování schémat. Uživatel si může zvolit, jestli chce vykazované prvky vytvořit jako sestavy nebo pouze vytvořit řezy na ně. Při vytváření řezů máme kromě kategorie okna/dveře možnost také kategorie stěn a panelů obvodového pláště.

Po spuštění si v nástroji můžeme zvolit hranu zarovnání podle kterých se nám budou jednotlivá schémata generovat na výkresu. K dispozici sú čtyři možnosti. Vlevo-Horní, Střed-Střed, Vlevo- Střed, Střed-Horní. Pokud by nám tohle nastavení nepostačovalo, je možné z každé strany nastavit číselné odsazení, v kolonkách Hrana na výkrese…

Důležitým krokem je výběr typu razítka (výkresu), na který chceme jednotlivá schémata generovat. V posledním kroku si zvolíme, jakým číslem a názvem chceme označit první výkres. Pokud se vygeneruje více výkresů, nástroj automaticky bude pokračovat v číslování.

Ve výběre umístění vkládacího bodu je možnost zvolit kde se nám jednotlivé schéma budou vkládat. Veškerá nastavení jsou závislá od dané popisky a není možné generalizovat, které nastavení vkládacího bodu je správně.

V nastavení podhledu je dále několik možností, jak přizpůsobit již konkrétní vzhled schémat. Výběr stylu zobrazení, úrovně detailu, strany pohledu nebo šablony pohledu, vycházejí z nastavení jak je známe ve projektu a není nutné jich podrobně rozebírat. Další důležité nastavení je výběr popisky, kterou již máme nahranou v projektu a chceme ji použít.

Nástroj umožňuje takové okótování jednotlivých schémat s možností výběru různých přesností. Pokud kótování nechceme, je možné zvolit <žádna> .

Jestliže chceme automaticky spočítat počet jednotlivých typů, je nutný mať vybraný sdílený parametr POČET , který nám jednotlivé typy spočte na základě vytvořených sestav. .

Poslední možnost je zvolit měřítko, ve kterém chceme aby se nám jednotlivé schémy generovali na výkrese. U dveří je v nástroji umožněno generovat s pohledem také jejich půdorys.

Upravení popisky: Před samotným generováním schémat je velmi důležité mít připravenou popisku k jednotlivým kategoriím správně, podle požadavku výstupu na výkresu. Vytvořenou popisku naleznete v CClibrary.

Jestli Vám naše popiska nevyhovuje, vlastní popisku si vyrobíte jako rodinu-popiska oken/dveří. U popisky si sami volíte, které vykazovatelné parametry z jednotlivých rodin se budou generovat na výkres.

  • cctools/nastroje/generator_schemat.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/24 08:11
  • autor: ccteam