Generátor schémat

Vytvoří sestavy výkresů se schématy a popisy pro jednotlivé rodiny.


Nástroj slouží k vytvoření výkresů se schématy a popisy jednotlivých rodin, např. pro výkazy prvků v prováděcí dokumentaci. Díky tomuto nástroji je tato činnost daleko jednodušší, rychlejší, a především dokáže vkládat schémata automaticky, bez nutnosti dalších úprav.

V úplně prvním kroku je nutné vytvořit výkazy oken/dveří a taky mít připravenou vhodní popisku pro samotné generování schémat.

Po spuštění si v nástroji můžeme zvolit hranu zarovnání podle kterých se nám budou jednotlivá schémata generovat na výkresu. K dispozici sú čtyři možnosti. Vlevo-Horní, Střed-Střed, Vlevo- Střed, Střed-Horní. Pokud by nám tohle nastavení nepostačovalo, je možné z každé strany nastavit číselné odsazení, v kolonkách Hrana na výkrese…

Důležitým krokem je výběr typu razítka (výkresu), na který chceme jednotlivá schémata generovat. V posledním kroku si zvolíme, jakým číslem a názvem chceme označit první výkres. Pokud se vygeneruje více výkresů, nástroj automaticky bude pokračovat v číslování.

Ve výběre umístění vkládacího bodu je možnost zvolit kde se nám jednotlivé schéma budou vkládat. Veškerá nastavení jsou závislá od dané popisky a není možné generalizovat, které nastavení vkládacího bodu je správně.

V nastavení podhledu je dále několik možností, jak přizpůsobit již konkrétní vzhled schémat. Výběr stylu zobrazení, úrovně detailu, strany pohledu nebo šablony pohledu, vycházejí z nastavení jak je známe ve projektu a není nutné jich podrobně rozebírat. Další důležité nastavení je výběr popisky, kterou již máme nahranou v projektu a chceme ji použít.

Nástroj umožňuje takové okótování jednotlivých schémat s možností výběru různých přesností. Pokud kótování nechceme, je možné zvolit <žádna> .

Jestliže chceme automaticky spočítat počet jednotlivých typů, je nutný mať vybraný sdílený parametr POČET , který nám jednotlivé typy spočte na základě vytvořených sestav. .

Poslední možnost je zvolit měřítko, ve kterém chceme aby se nám jednotlivé schémy generovali na výkrese. U dveří je v nástroji umožněno generovat s pohledem také jejich půdorys.

Upravení popisky: Před samotným generováním schémat je velmi důležité mít připravenou popisku k jednotlivým kategoriím správně, podle požadavku výstupu na výkresu. Vytvořenou popisku naleznete v CClibrary.

Jestli Vám naše popiska nevyhovuje, vlastní popisku si vyrobíte jako rodinu-popiska oken/dveří. U popisky si sami volíte, které vykazovatelné parametry z jednotlivých rodin se budou generovat na výkres.

  • cctools/nastroje/generator_schemat.txt
  • Poslední úprava: 2022/11/15 08:37
  • autor: nina.gatova_cadconsulting.cz