CCpdf – Hromadný tisk a ořezaní výkresů pro aplikaci Revit®.

 Nástroj, který umí hromadně tisknout výkresy do PDF souborů s automatickou volbou formátu papíru, 
 ořezem a definicí názvů výstupních souborů. 

Automatické nastavení velikosti výkresu

Vytištěné výkresy budou vždy odpovídat nastavené velikosti výkresu v Autodesk Revit® při zachování měřítka a bez zbytečných bílých okrajů.

Vícestránkové PDF

Možnost sloučení vybraných výkresů do jednoho PDF souboru.

Rychlý tisk

Výkresy jsou vytištěny do PDF během několika sekund.

Nastavení tisku

Nastavení barev, kvality rastru, skrývání referenčních/pracovních rovin, orientovaných kvádrů a další..

Nastavení výstupu

 • Již žádné dodatečné přejmenování souboru. Možnost definování vlastních názvů souborů s využitím parametrů z projektu.
 • Možnost odebrání diakritiky z názvu souboru.

Sady výkresů

 • Použijte sady výkresů pro seskupení výkresů a rychlé použití při budoucím tisku.
 • Sady výkresů jsou kompatibilní se Sadami výkresů, které používá Revit. Přidáním sady do CCpdf přidáte sadu i do projektu.

Pokročilé funkce

Filtrování výkresů podle parametrů.

 1. Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů.
 2. Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zvolte Automaticky zvolit formát výkresu a tisknout ve skutečné velikosti.
 3. Nadefinujte název souborů pro výstupní soubor(y) … volitelné.
 4. Vyberte výkresy nebo sady pro tisk.

Popis chyby: Načítání výkresů nelze dokončit. Okno s průběhem je aktivní ale nedochází k žádnému posunu.

Řešení: Na vině může být jiná připojená tiskárna, která má problém v komunikaci s PC. Přejděte do nastavení tisku a manuálně změňte aktivní tiskárnu za „CC_PDF“. Změny potvrďte a vše by již mělo fungovat.

Nastavení názvu souboru

Sloučení výkresů do jednoho souboru

 • ccpdf/ccpdf.txt
 • Poslední úprava: 2020/08/03 15:44
 • autor: admin