CClibrary

Aplikace sloužící k přehlednější editaci a orientaci v rodinách stejně tak jako k jejich zpřístupňování klientům.

Uživatelům spravujícím si vlastní lokální rodiny umožňuje pracovat s oběma databázemi zároveň. Mimo to také zaručuje, že pokud je klient připojen k internetu, nahrává si do projektu nejnovější verzi námi poskytovaných rodin.

Po instalaci CClibrary do Revitu se zobrazí panel CClibrary velmi nenápadně ve spodní části okna. Lištu stačí klasicky potáhnout směrem vzhůru nebo umístit dokovací panel obdobně, jako je to možné provést s prohlížečem projektu či paletou vlastností.

Při prvním spuštění po instalaci CClibrary budete v úvodním okně vyzváni k zadání cesty pro ukládání souboru offline knihovny. Doporučujeme vybrat za toto umístění složku, která je lokálně u Vás na počítači, nikoliv na serveru a tudíž k přístupu do ní nepotřebujete síťové ani internetové připojení. Pokud byste připojeni nebyly, mohly by vzniknout nežádoucí prodlevy při načítání Revitu apod.

V případě, že nezvolíte žádnou cestu, bude vytvořena automaticky cesta v C:\Users\<jméno uživatele>\Documents\CClibrary.

Aktivaci CClibrary provede pověřená osoba mající přístup k aktivačním klíčům od poskytovatele aplikace.

Prvotní načtení struktury knihovny zabere řádově jednotky minut, není tedy důvod k panice, zeje-li Vaše databáze v úvodních okamžicích prázdnotou.

CClibrary Vaše rodiny třídí do 3 základních karet.

 • CClibrary - Obsahuje rodiny poskytované společností cadconsulting na základě platné smlouvy.
 • „CC“ - Obsahuje rodiny vytvořené pro konkrétního klienta/uživatele. Zde bude místlo „CC“ zkratka Vaší firmy.
 • Lokální rodiny - Sekce, do které je možné importovat rodiny/složky, které nejsou zprostředkovány vydavatelem aplikace.

1. CClibrary

2. „CC“ - zkratka firmy

3. Lokální rodiny

4. Procházet podsložky - Pokud je ikona aktivní, v náhledu se zobrazují rodiny obsažené v kořenovém adresáři i ve všech podsložkách, současně jsou všechny tyto podložky procházeny v případě fulltextového vyhledávání.

5. Počet rodin v dané složce.

6. Číslo v hranaté závorce za názvem rodiny zobrazuje počet typů v rodině. V případě, že do projektu načítáme rodinu, která má více typů definovaných v přiložené textovém souboru, zobrazí se tabulka, ve které je možné vybrat, které konkrétní typy chceme importovat.

7. Fulltextové vyhledávání - Ve svých rodinách máte možnost fulltextové vyhledávání na základě názvu rodiny, názvu kategorie (v češtině) a klíčových slov. Vyhledávání probíhá pouze v rámci karty, ve které se aktuálně nacházíte (CClibrary/„CC“/Lokální). Vyhledávač nerozlišuje velká a malá písmena, diakritiku, není ani třeba napsat slovo kompletní. Pokud chceme prohledat celou databázi, nesmíme být kliknuti v žádné složce!

Plánuje-li uživatel používat CC_rodiny bez přístupu k internetu, může si vytvořit offline knihovnu, jejíž umístění jste definovali při prvním spuštění, nebo jej lze změnit v nastavení, viz níže. Jednotlivé rodiny v prolížeči mají v pravém horním rohu ikonu sloužící ke stažení.

Hromadné stažení knihovny viz nastavení.

Na kartě Lokální rodiny máme možnosti použít tlačítko 8. Přidat složku, které Vám umožňuje nahrát do CClibrary složku nebo strukturu složek a tlačítko 9. Odstranit složku, které složku a všechny rodiny v ní z aplikace vymaže. Odstranění složky neodstraní rodiny z počítače, pouze ze zobrazení v CClibrary.CClibrary má 2 možnosti zobrazení rodin v databázi. 10. zobrazení v mřížce s náhledem rodiny a 11. řádkový výpis.

13. Povolené skupiny rodin – Zde má uživatel vypsány kódy skupin rodin, ke kterým má na základě aktuálně užívané licence přístup.

14. Registrační / Aktivační kód CClibrary / Změnit licenci – Slouží k aktivaci aplikace.

15. Zobrazit varování při aktualizaci rodiny? – Povoluje/zakazuje vyskakovací okno před aktualizací rodiny.

16. Povolit editaci lokálních rodin - Zobrazuje nebo skryje tlačítko tužky pro editaci na kartě Lokální rodiny. Pokud by prostřednictvím CClibrary došlo k úpravě rodiny, změna se projeví ve zdrojovém souboru. Defaultně je tedy možnost vypnutá, aby nedošlo omylem k editaci rodiny nepovolanou osobou. Příklad: Správce knihovny ve Vaší firmě bude mít tuto položku zaškrtnutou. Jednoduše může upravovat rodiny přímo z CClibrary. Ostatní projektanti si tuto položku zruší, aby omylem needitovali tyto rodiny.

17. Po přetažení do projektu umístit – Zapíná/vypíná možnost umisťování prvku do aktuálního pohledu při přetažení rodiny do projektu.

18. Kontrolovat nové rodiny každých: xy min – Možnost nastavení časového intervalu pro kontrolu aktuálnosti verze rodin. Nejnižší možná a zároveň výchozí hodnota je 10 min. Po tomto intervalu dojde k aktualzci karet CClibrary a karty „CC“.

19. Změnit umístění - Pod tímto tlačítkem je možné změnit cílovou složku pro stahování rodin do offline knihovny.

20. Automaticky stáhnout nejnovější projektové šablony
21. Automaticky stáhnout nejnovější soubory sdílených parametrů
22. Automatické korekce rozměrů okna CClibrary - Umožňuje nastavení velikosti okna CClibrary.

 • „Přetahování“ rodin z databáze používáme pouze k nahrání rodin do projektu, nikoliv k jejich opětovanému umisťování, jelikož při každém přetažení z databáze dochází ke znovunačtení rodiny, což vede ke zbytečným prodlevám.
 • Rodiny jsou aktualizovány pokaždé, když uživatel, který je připojen k internetu, rodinu nahrává do projektu. Primárně se tedy stahují z internetové knihovny, čímž aktualizují offline knihovnu, pouze v případě že připojení není k dispozici, je načtena rodina z disku.
 • U některých položek můžete v levém horním rohu vidět ikonu složky (21 na obrázku níže), tato ikona indikuje, že se nejedná o klasické .rfa soubory, ale o projekty se skupinou rodin. Při přetažení dojde k vložení celé skupiny rodin.
 • Za pomoci zmiňované ikony složky (21) máte možnost daný zdrojový projekt otevřít.

 • Mimo klasické rodiny, materiály apod. je možné do projektu přetahovat také sestavy. Sestavy v Revitu však mají vlastnost, že pokud nejsou v projektu umístěné, nezůstanou v něm nahrány jako tomu je u klasických nebo systémových rodin. Proto je vhodné, abyste při importu sestav jako aktuální okno otevřený půdorys, do jehož středu bude sestava automaticky umístěna a odkud si ji můžete přesunout na požadované místo.
 • Je třeba pamatovat na to, že pokud dlouhodobě pracujeme na projektu, je možné že se v CClibrary nachází aktuálnější rodina se stejným názvem a po přetažení do projektu se stávající rodina v projektu přepíše, samozřejmě po odsouhlasení varovné hlášky.
 • cclibrary/navod.txt
 • Poslední úprava: 2023/05/12 08:41
 • autor: ccteam