Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cctools:nastroje:symboly_stoupacek [2019/08/29 10:25]
ccteam [Vlastnosti nástroje]
cctools:nastroje:symboly_stoupacek [2020/02/07 16:09] (aktuální)
ccteam
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- ----
  
-Nástroj slouží k umístění odpovídajících symbolů na stoupačky v půdorysu, na kterém byl nástroj spuštěn. ​Po spuštění nástroj poběží na pozadípři změně ​trubky, dojde k aktualizaci symbolů. K aktualizace dojde také při změně pohledu.+Nástroj slouží k umístění odpovídajících symbolů na stoupačky v půdorysu, na kterém byl nástroj spuštěn. ​Nástroj **neběží** nepřetržitě ​na pozadí ​a je jej tedy nutné ​při změně ​opět spustit.
  
 {{  :​cctools:​nastroje:​standpipes_main.png?​500 ​ }} {{  :​cctools:​nastroje:​standpipes_main.png?​500 ​ }}
  
-{{  :​cctools:​nastroje:​sipky2.gif?nolink&  ​}}+V Nastavení zvolit, zda má nástroj jako horní a dolní ohraničení uvažovat Podlaží nebo Horní primární rozsah a Hloubku pohledu z Rozsahu pohledu. 
 + 
 +{{ :​cctools:​nastroje:​image.png?500 |}} 
  
  
Řádek 20: Řádek 23:
   * Bez šipek   * Bez šipek
   * Bez šipek_neaktualizovat   * Bez šipek_neaktualizovat
 +
   * Šipka_Dolů   * Šipka_Dolů
   * Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil   * Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil
   * Šipka_Dolů_Větrací hlavice   * Šipka_Dolů_Větrací hlavice
 +  * Šipka_Dolů_Směr toku nahoru
 +
   * Šipka_Průběžná   * Šipka_Průběžná
 +  * Šipka_Průběžná_Směr toku nahoru
  
-Poznámka: Název rodiny a jejích typů, které program vyhledává,​ se dají upravit v Nastavení -> Nastavení parametrů -> Symboly stoupaček (Aby program fungoval správně musí se shodovat toto nastavení se jménem rodiny a jejích typů v projektu)+  * Šipka_Nahoru 
 +  * Šipka_Nahoru_Směr toku dolů
  
-**Ventil ​větrací hlavice: **Symbol pro stoupačku, která prochází pouze patrem pod daným pohledem, tedy Šipka_Dolů, má ještě dva speciální druhy a to Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil ​Šipka_Dolů_Větrací hlavice. ​Pokud chce uživatel ​umístit jeden z těchto symbolů, musí tak učinit manuálně(změna typu rodiny)Tyto dva speciální symboly se neaktualizují. Pokud chce uživatel jejich změnu, musí znovu manuálně změnit typ rodiny a od té doby už se bude symbol zase aktualizovat ​při změně trubky.+==== Manuální úpravy ==== 
 +Pokud program automaticky soupačce přiřadí symbol //​Šipka_Dolů// ​uživatel si jej manuálně zamění za např. //Šipka_Dolů_Směr toku nahoru// bude tato změna při opětovaném spušení **zachována** (obdobně pokud by vybral //Šipka_Dolů_Přivzdušňovací ventil// nebo //Šipka_Dolů_Větrací hlavice//) 
 + 
 +V případě že by uživatel ​zaměnil symbol ​//​Šipka_Dolů// za např//​Šipka_Průběžná// bude při dalším spušení nahrazen opět Šipkou_Dolů.
  
 **Prázdný symbol: **Pokud má uživatel v projektu stoupačku na které nechce symbol a nástroj mu ho tam umisťuje stačí manuálně změnit typ rodiny symbolu stoupačky na Bez šipek_neaktualizovat. **Prázdný symbol: **Pokud má uživatel v projektu stoupačku na které nechce symbol a nástroj mu ho tam umisťuje stačí manuálně změnit typ rodiny symbolu stoupačky na Bez šipek_neaktualizovat.
  
 +Poznámka: Název rodiny a jejích typů, které program vyhledává,​ se dají upravit v Nastavení -> Nastavení parametrů -> Symboly stoupaček (Aby program fungoval správně musí se shodovat toto nastavení se jménem rodiny a jejích typů v projektu)
  
 ==== Vlastnosti nástroje ==== ==== Vlastnosti nástroje ====
  
-  * Nástroj ignoruje vertikální trubky do délky 1 m. (viz obrázek) + 
-{{  :​cctools:​nastroje:​standpipes_1metr.png?​direct&​500x529 ​ }}+
   * Nástroj umí ignorovat podlaží, jejichž název začíná na "​Pomocné"​. Slovo "​Pomocné"​ lze změnit v Nastavení → Nastavení parametrů → Symboly stoupaček. ​   * Nástroj umí ignorovat podlaží, jejichž název začíná na "​Pomocné"​. Slovo "​Pomocné"​ lze změnit v Nastavení → Nastavení parametrů → Symboly stoupaček. ​
   * Nástroj považuje trubku za stoupačku v případě, že prochází alespoň jedním podlažím, jehož název nezačíná na "​Pomocné"​. ​   * Nástroj považuje trubku za stoupačku v případě, že prochází alespoň jedním podlažím, jehož název nezačíná na "​Pomocné"​. ​
  • cctools/nastroje/symboly_stoupacek.1567067149.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/08/29 10:25
  • autor: ccteam