Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cctools:nastroje:sloucit_a_kopirovat [2019/08/22 09:56]
ccteam [Sloučit a kopírovat]
cctools:nastroje:sloucit_a_kopirovat [2019/08/22 09:57] (aktuální)
ccteam [Sloučit a kopírovat]
Řádek 48: Řádek 48:
  
  
 +\\ \\ 
 **POZOR!** \\ \\  **POZOR!** \\ \\ 
 Pokud pracujete na připojené lokální kopii centrálního modelu, pak se automaticky stáváte vlastníkem všech prvků, se kterými pracuje v rámci nástroje //Sloučit a kopírovat//​. Je tedy dobré na tuto skutečnost pamatovat, práci **vhodně načasovat** - úkony provádět v čase, kdy na modelu pokud možno nikdo jiný nepracuje a po dokončení **VŽDY synchronizovat** a tím prvky uvolnit, tak předejdete nechtěnému narušení plynulosti práce napříč projekčním týmem. ​ Pokud pracujete na připojené lokální kopii centrálního modelu, pak se automaticky stáváte vlastníkem všech prvků, se kterými pracuje v rámci nástroje //Sloučit a kopírovat//​. Je tedy dobré na tuto skutečnost pamatovat, práci **vhodně načasovat** - úkony provádět v čase, kdy na modelu pokud možno nikdo jiný nepracuje a po dokončení **VŽDY synchronizovat** a tím prvky uvolnit, tak předejdete nechtěnému narušení plynulosti práce napříč projekčním týmem. ​
  • cctools/nastroje/sloucit_a_kopirovat.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/22 09:57
  • autor: ccteam