Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cctools:nastroje:prostupy [2019/08/19 21:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Prostupy ======
 +
 +{{:​cctools:​prostupy_32x32_vytvorit_vsechny.png|}} Automaticky generuje otvory do stěn a stropů v místě průniku s potrubím, trubkami nebo lávkami.
 +
 +----
 +
 +{{  :​cctools:​nastroje:​cct_nastroje_prostupy_1.gif?​nolink&​}}Slouží k automatickému generování otvorů nebo prostupů do stěn, podlah a stropů. Základem nástroje je rodina //​Prostup.CC//,​ která obsahuje kruhovou i hranatou variantu. Nástroj// Prostupy// lze používat, i na stěny, podlahy a stropy v připojené externí referenci. Prostupy lze vkládat ručně i automaticky.
 +
 +**Postup vytváření prostupů:​**
 +
 +   - //Ruční vkládání:// ​ Rodinu //​Prostup.CC.rfa// ​ najdeme v naší knihovně a načteme do projektu. Příkazem //Okno //vybereme prostup a umístíme ho na plochu konstrukce. Prostup poté zarovnáme na střed potrubí a nastavíme mu rozměry a hloubku v panelu //​Vlastnosti//​. \\ \\
 +  - //​Vytvořit/​upravit všechny prostupy:// ​ Po spuštění tohoto příkazu dojde ke kontrole všech kolizí mezi vlastním modelem a připojenými referencemi. Prostupy automaticky zjistí rozměry potrubí, hloubku stěny a přizpůsobí se. Pokud tento příkaz spustíme bez označených elementů, kontrola proběhne v celém projektu. Při výběru prvků před spuštěním příkazu, proběhne kontrola jen u námi zvolených konstrukcí. Kontrola kolizí v rámci celé stavby může trvat dlouhou dobu, proto u větších staveb doporučujeme vytvářet prostupy po částech. Při opětovném spuštění příkazu dojde nejprve ke kontrole stávajících prostupů a poté se vytvoří nové, chybějící. \\ \\
 +  - //​Vytvořit/​upravit jeden prostup v tomto souboru:// ​ Tento příkaz slouží na vytvoření jediného prostupu mezi dvěma prvky, které se nacházejí ve Vašem projektu. Po aktivaci toho nástroje stačí kliknout na stěnu, kterou prvek prochází a poté na konkrétní potrubí.\\ \\
 +  - //​Vytvořit/​upravit jeden prostup v tomto souboru a referenci:// ​ Tento příkaz slouží na vytvoření jediného prostupu mezi dvěma prvky, ze kterých se jeden nachází ve Vašem projektu a druhý v externí referenci. \\ \\
 +  - //Znovu hostovat prostup:// Pomocí tohoto příkazu lze stávající prostup nahradit novým, na konstrukci hostovaným prostupem. \\
 +
 +**Možnosti kopírování prostupů:​**
 +
 +  - //​Kopírovat všechny prostupy:// ​ Již vytvořené prostupy lze i kopírovat z externí reference, např.: ze Vzduchotechnického modelu do Vašeho Stavebního modelu. Tímto příkazem překopírujete všechny prostupy ze zvolené reference. \\ \\
 +  - //​Kopírovat jeden prostup:// ​ Tímto příkazem překopírujete vybraný prostup ze zvolené reference.\\ \\
 +  - //​Kopírovat pouze parametry prostupů://​ Z připojeného modelu překopíruje pouze parametry prostupů.  ​
 +
 +{{:​cctools:​nastroje:​prostupy_32x32_kopirovat_vsechny_prostupy.png|}}
 +
 +Po zakótování prostupu vypíše kóta i výšku prostupu. Kolem prostupu se nám vytváří červený límec, který slouží jako ochranný prostor. Tento prvek je důležitý pro to, aby se dali řešit případné soft-kolize např.: když se potrubí jen mírně posune, ale zůstane v prostupu. Červené límce lze v případě potřeby jednoduše vypnout (mají svoji vlastní podkategorii).
 +
 +<note important>​ **Automatické vkládání**:​ Nástroj si sám najde kolizi mezi stěnou a potrubím, sám si zvolí jestli je potrubí hranaté nebo kruhové. Automaticky vytvořené prostupy si nástroj nadále hlídá, pokud dojde ke změnám, a nástroj na prostupy bude opět spuštěn s volbou aktualizace stávajících prostupů automaticky je upraví.</​note>​
 +
 +===== Nastavení =====
 +
 +{{:​cctools:​nastroje:​prostupy_nastaveni_32x32.png|}} Individuální nastavení týkající se jednotlivých kategorií prvků vzduchotechniky,​ domovních instalací a trubek jako jsou trubky, potrubí a kabelové lávky je rozčleněno společně s potenciálními hostitely (stěny, podlahy, stropy) prostupů do záložek v horní části okna nastavení.
 +
 +
 +==== Trubky ====
 +
 +{{  :​cctools:​nastroje:​prostupy_6.png?​80}}//​Minimální průměr trubky: [mm] // pokud je tato možnost aktivní, budou trubky o průměru menším než je uvedeno v políčku ignorovány a v místech kolizí se stěnami, podlahami či stropy se nebudou automaticky tvořit ani upravovat prostupy.
 +
 +//Přesné zvětšení otvoru: [mm] // pokud je toto políčko zaškrtnuto,​ je možné zvětšovat průměr prostupu o danou hodnotu. Parametr //​ZVĚTŠENÍ OTVORU// lze poté najít a případně změnit v //Panelu Vlastností//​ jednotlivých prostupů.
 +
 +Mimo //Přesné zvětšení//,​ které nerozlišuje dimenze trubek je možné nastavit v tabulce zvětšení otvoru dle rozmezí průměrů. Intervaly lze libovolně přidávat upravovat, zapínat či vypínat.\\
 +Současně lze vybrat možnost //Zvětšit rozměr prostupu při spádu trubky// - je-li trubka ve spádu, zvětšení bude provedeno dle o stupeň většího intervalu, než ve kterém se daná trubka nachází.
 +
 +//Vnější průměr / Jmenovitý průměr // - určuje zda jsou výše zmiňované podmínky a pravidla porovnávány s hodnotami parametru //Vnější průměr// nebo //Vnitřní průměr//.
 +
 +//Zahrnout průměr izolace// určuje, zda má být parametr šířka rovna průměru trubky nebo průměru trubky s připočteným dvojnásobkem tloušťky izolace.
 +
 +
 +==== Potrubí ====
 +
 +{{  :​cctools:​nastroje:​prostupy_7.png?​80}}Jelikož potrubí máme možnost vytvářet kruhového nebo obdélníkového průřezu, je část nastavení týkající se kruhových průřezů shodná s nastavením pro trubky.
 +\\ \\
 +Umisťování prostupů tvořících se kolem hranatého potrubí lze omezit pomocí minimálních rozměrů //​Šířka//​ a //​Výška//​. Opět máme možnost //​Přesného zvětšení otvoru//. Tabulka s intervaly u hranaté varianty prostupů není definována,​ místo toho se nabízí možnost zaokrouhlovat velikost prostupů vzhledem k velikosti potrubí na 5 mm nahoru.\\ \\
 +{{ :​cctools:​nastroje:​prostupy_9.png |}}
 +
 +
 +==== Kabelové lávky ====
 +{{ :​cctools:​nastroje:​prostupy_8.png?​80|}}
 +\\  Viz nastavení prostupů pro hranaté potrubí. \\ \\  \\
 +
 +
 +==== Stěny, Podlahy, Stropy ====
 +
 +Na všech těchto záložkách máte možnost zamezit umisťování prostupů ve stěnách, podlahách a stropech, jejichž tloušťka není větší než Vámi zvolený rozměr.
 +==== Obecná nastavení ====
 +
 +//Při úpravách umístění nastavit aktuální rozměry potrubí.// Pokud je prvek (trubka, potrubí či kabelová lávka) přemístěn,​ je změněn jeho rozměr nebo došlo ke změně v nastavení hodnot pro vytváření prostupů (zvětšení otvorů, zahrnutí průměru izolace,​...) je možné pomocí tohoto checkboxu ovládat, zda se mají již vytvořené prostupy aktualizovat podle nového umístění prvku a zda má být brán ohled na hodnoty související s velikostí prostupů. ​
 +
 +
 +//Ignorovat potrubí ve stěně do délky// - slouží k zamezení tvorby prostupů u potrubí (trubek), které celé neprostupují stěnou, ale do stěny vcházejí. Například místo vstupu trubky do stěny, která poté pokračuje svisle ve stěně.
 +
 +Lze si také nastavit, zda se mají prostupy generovat v //​Konstrukčních stěnách a podlahách//​ a/nebo v //​Nekonstrukčních stěnách a podlahách//​. Mimo to, lze omezit //​Vytváření prostupů pouze v požárních stěnách//,​ což je ovládáno systémovým parametrem ​ POŽÁRNÍ ODOLNOST.
 +
 +Zda se mají //Vytvořit nové prostupy// a/ nebo //Upravit stávající prostupy// (nebude-li tedy ani jedna z možností zakliknuta, v projektu nenastanou ani v případě existující kolize žádné změny.
 +Zbývající ​ 2 parametry dokáží vepsat informace do // parametru PROFESE// a //​POŽÁRNÍ ODOLNOST// do instancí prostupů. ​
 +
 +
 +Rodina **//​Prostup.CC//​** obsahuje instanční parametr //​Aktualizovat//,​ který nabývá hodnot ANO/NE. V případě, že chceme zamezit jakýmkoli aplikačním změnám v dané instanci, stačí hodnotu zmiňovaného parametru //​Aktualizovat//​ nastavit na NE (resp. odkliknout). \\ \\ 
 +{{ :​cctools:​nastroje:​prostupy_1.png?​700 |Možnosti nastavení}}
 +
 +
 +
 +===== Video =====
 +
 +{{ youtube>​DDYl4MhjPII?​medium }}
 +
  
  • cctools/nastroje/prostupy.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/19 21:49
  • (upraveno mimo DokuWiki)