Pojmenovat okruhy

Vytvoří rezervy a libovolné pojmenování okruhů, možnost několika předpon a přípon na jeden rozvaděč.


Samotná ikona aplikace má na CCTools jen On/Off funkci. CCTools si ale pamatuje při zavření poslední stav. Stačí ji jednou zapnout a poté není nutné se o ni nadále starat. Nástroj je zapnutý, pokud je ikona modrá.

Samotné editační okno nástroje se vyvolá až s vytvořením elektrického okruhu. Ten se vytvoří označením prvku s konektorem elektro a kliknutím na jeho ikonu (karta Upravit) například Napájení.

Okno nástroje Pojmenovat okruhy je vyvoláno před ukončením vytváření okruhu. Je zde tedy možno definovat rozvaděč přímo pod rolovacím menu Vyberte panel. Toto menu zobrazuje panely ve formátu:

Název panelu (rozvaděče v R2018 a novější); Podlaží; Číslo prostoru; Název Prostoru.

Pozn.: Je vhodné ve vlastnostech rozvaděče parametr Název panelu vyplnit, jinak bude v rolovacím menu pouze Název typu rodiny a Údaje o elektroinstalaci.

Rozvaděč, na který mají být rodiny elektro napojeny, je vhodné vybrat jako první, aby mohla aplikace sama vyhledávat poslední volnou pozici. Vyhledávání volných pozic funguje dle zvolených předpon a přípon. Pokud bude zaškrtnuta možnost Kontrolovat pouze předpony vyhledávání posledních pozic bude závislé pouze na Předponě. Vyhledávací funkce je zapnuta pouze v režimu Automaticky.

Ta poté vyhledává poslední volnou pozici nebo ji může uživatel definovat dolní limit pomocí Poslední číslo od. To v praxi umožňuje mít několik řad např. 0-100 a další řadu 101-200.

Možnost Vlastní poté kontroluje pouze duplicity. V tomto případě vyskočí chybová hláška.

Okruhy lze ale také upravovat a přejmenovávat. Úprava okruhu je ovládána pomocí stejného okna jako při tvorbě nového okruhu. K vyvolání okna dojde označením již existujícího okruhu pomocí TAB. Poté se zobrazí na kartě Upravit ikona nástroje Pojmenovat okruhy.

  • cctools/nastroje/pojmenovat_okruhy.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/19 21:49
  • (upraveno mimo DokuWiki)