Kótování otvorů

Automaticky umístí výšku otvoru a parapetu pod kótovací čáru.


Nástroj Kótování otvorů umožňuje automatické vepsání výšky otvoru a parapetu u oken a dveří pod kótovací čáru, což Revit sám o sobě neumí, resp. částečně umí – při zatrhnutí volby Zobrazit výšku otvoru v nastavení kótovacího stylu výšku otvoru vkládá – ale u dveřních otvorů s chybnou hodnotu. Parapet pak v kótě zobrazit neumí (obvykle řešeno popiskou okna). Nástroj Kótování otvorů přidává do Revitu tuto funkci a funguje zcela automaticky – při půdorysném kótování šířky otvoru jsou informace o výšce otvoru a parapetu okamžitě doplňovány a při změně aktualizovány.

Nástroj umí pracovat ve dvou režimech – architektonickém a statickém. Výšky otvorů v architektonickém režimu jsou kótovány od úrovně čisté podlahy (tedy podlaží), kdežto ve statickém režimu je kótována skutečná výška stavebního otvoru. Rozdíl vzniká zpravidla tehdy, pokud otvor počítá s podlahou procházející pod čistým dveřním otvorem. Zvolený režim se zapisuje do parametru daného pohledu Typ kóty. Typ kótování výšek v daném pohledu tedy může obsahovat již připravená šablona pohledu. Volba architektonické nebo statické kóty lze měnit pro každý pohled zvlášť.

Volbou Vypnuto je nástroj deaktivován, nedochází k další aktualizaci textu pod kótovací čárou. Vhodné použít např. tehdy, pokud jsou v textovém poli pod kótovací čárou informace, které nemají být nástrojem přepsány.

Volbou Vymazat nástroj vymaže všechen text pod kótovací čárou.Upozornění: Pro správnou funkci aplikace musíte vypnout parametr Zobrazit výšku otvoru v typu kóty.

Při posunu okna v pohledu (změny výšky parapetu) se kóty automaticky přepočítávají. Nevznikne tak situace, kdy kóty neodpovídají vymodelovanému objektu.

Kótování otvorů v CCtools je také vhodným nástrojem při použití složitějších okenních sestav. Například kótování okenního balkónového systému není žádný problém a celý proces trvá nejvýše pár vteřin.

V případě, že na okně nebo dveřích jsou umístěny popisky Popiska dveří_Výška otvoru.CC nebo Popiska okna_Výška a výška parapetu.CC, nedojde na této kótě k zapsání hodnoty. Díky tomu můžete na konkrétních oknech používat místo kót popisky a nebudou se Vám hodnoty duplikovat. Ostatní kóty z projektu nebudou ovlivněny a dále na nich bude fungovat tento nástroj. Název popisky lze změnit v Nastavení.

CCtools se vyznačuje také možností kótovat pro statické účely. Tedy brát hrubou velikost otvorů bez podlahy nebo zárubní, což lze využít zejména u dveří. Pouhým zvolením jiného typu kótování jsou všechny hodnoty přepsány pro statické účely. Pro dosažení těchto výsledků pracuje CCtools s řadou proměnných parametrů, ale také s parametry volenými (například tloušťka podlahy) pro zjištění přesných hodnot rozměrů otvorů.

V případě kótování otvorů v šikmé stěně se vyvarujte použití tabulátoru při kótování nároží, v opačném případě by mohlo dojít k nekorektnímu zobrazení kót (viz obrázek níže).

  • cctools/nastroje/kotovani_otvoru.txt
  • Poslední úprava: 2020/01/29 14:38
  • autor: ccteam