Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cctools:nastroje:importovat_excel [2019/08/19 21:49] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Importovat Excel ======
 +
 +{{:​cctools:​import_32x32.png?​nolink& ​ |  }}Import XLSX tabulky do výkazu nebo tabulky stylů.
 +
 +----
 +
 +Aby došlo ke správnému propsání informací do prvků v projektu, musejí být splněny tyto podmínky:
 +
 +  * Sloupce v Excelu musí mít pořadí totožné s pořadím sloupců ve výkazu .
 +  * Ve výkazu je třeba mít připravený rastr stejné velikosti jako ve zdrojovém .xlsx souboru (za pomoci importu není možné v Revitu přidávat sloupce ani řádky!).
 +
 +{{  :​cctools:​nastroje:​importovat_excel_1.png}}
 +
 +==== Importovat běžný Excel ====
 +
 +Za pomoci **//​Importovat běžný excel//​** ​ máte možnost vložit do modelu data předem připravená v tabulkovém editoru mimo prostředí Revitu. \\  \\ Před samotným importem je nutné v dialogovém okně vybrat //Pořadí listu pro import// ​ nebo zvolit //Stejný název listu a výkazu. (Vytvořený pomocí Hromadný export)//, to definuje který z listů je zdrojem v případě, že soubor obsahuje více než jeden list. \\  \\ Do pole //Počet řádků neobsahující data// ​ je nutné napsat kolik řádků zabírá hlavička a případné prázdné řádky. Na obrázku níže by pro korektní import měla být hodnota //Počet řádků// ​ nastavena na 5. \\  \\ {{:​cctools:​nastroje:​importovat_excel_2.png?​350 ​ }} \\  \\  \\  \\  \\  \\  \\  \\  \\  \\ Chcete-li využívat import do tabulky stylů, které nemají přiřazeny ID, použijte vždy možnost **//​Importovat běžný excel//​** ​ !
 +
 +==== Importovat Excel exportovaný přes Hromadný export s možností Připravit pro import ====
 +
 +Pokud jste .xlsx soubor vytvořili za pomoci nástroje //Hromadný export//, byla výstupem tabulka, jejíž první sloupec obsahoval ID jednotlivých elementů, využijte možnosti **//​Importovat Excel exportovaný přes Hromadný export s možností Připravit pro import//​** ​ . Jedná se o nejspolehlivější způsob, jakým lze data přidávat/​modifikovat,​ prvky jsou párovány s importovanými informacemi pomoci ID což zaručuje správnost přiřazení i v případě, že by bylo oproti exportu změněno například pořadí řádků.
 +
 +V posledním kroku určíte pomocí tlačítka //​Procházet// ​ cestu ke zdrojovému souboru, který je poté připraven k načtení pomocí //​Importovat//​.
 +
  
  • cctools/nastroje/importovat_excel.txt
  • Poslední úprava: 2019/08/19 21:49
  • (upraveno mimo DokuWiki)