Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cctools:nastroje:generatorpodlah [2020/02/17 13:15]
ccteam
cctools:nastroje:generatorpodlah [2020/02/17 13:54] (aktuální)
ccteam
Řádek 7: Řádek 7:
  
 ==== Postup ==== ==== Postup ====
-  * Označit požadované ​místnosti a kliknout ​na nástroj +Pro fungování aplikace je nutné mít v modelu vytvořené místnosti. Po označení místnosti a spuštění nástroje vyskočí tabulka, ve které je možné definovat Typ podlahy a její Odsazení od podlaží. Po potvrzení se v dané místnosti vytvoří zadaná podlaha. V místě dveří se v závislosti ​na jejich orientaci náčrt podlahy upraví a dotvaruje i pode dveřmi.  
-  * Definovat typ podlahy a odsazení + 
-  * Spustit ​nástroj+{{ :​cctools:​nastroje:​generator_podlah_-_1.png?​nolink |}} 
 + 
 +Pokud v místnosti už podlaha existuje, ​nástroj ​zaznamená kolizi, zobrazí, o jakou místnost a podlahu se jedná a nabídne následující řešení:  
 + 
 +  ​- Ponechat stávající podlahu 
 +  - Vymazat původní podlahu a vytvořit novou 
 +         Užitečné řešení, pokud se v průběhu modelování změnily dispozice a je žádoucí podle nich upravit i podlahy. 
 +         * Může se stát, že nově vygenerovaná podlaha zasahuje do nosné stropní desky pod ní. V tomto případě by aplikace nosnou konstrukci odstranila, což není žádoucí. Je zde proto pojistka, která spočívá v porovnání plochy nové podlahy ​s plochou té původní. Pokud je původní podlaha dva více krát větší, nástroj na to upozorní. Kromě toho je zde zobrazen název typu podlahy a její ID.  
 +  ​- Ponechat původní podlahu a vytvořit novou 
 +         Toto řešení je využitelné například u vytváření podlah v jiných fázích projektu a nebo pokud o vzniklé kolizi víme a chceme ji zachovat.  
 + 
 +{{ :​cctools:​nastroje:​generator_podlah_-_2.png?​nolink |}} 
 + 
 +Pokud při spuštění nástroje není označena žádná místnost, vygenerují se podlahy ve všech místnostech projektu. V ojedinělých případech se může stát, že nástroj ​z různých důvodů nezvládne podlahu vytvořit. V těchto situacích aplikace nahlásí, o jaké místnosti se jedná. Podobně aplikace zareaguje na místnosti, ve kterých jsou například sloupy nebo vnitřní konstrukce, které vytvářejí další uzavřené smyčky v náčrtu podlahy. V takových případech se totiž podlaha nevytvaruje podle těchto konstrukcí a vytvoří se pouze podél vnější hranice místnosti. I na takové místnosti nástroj upozorní s tím, že podlahy v nich vyžadují kontrolu. Kromě toho aplikace nabídne export reportu v podobě textového dokumentu s výpisem názvů, ID a podlaží těchto místností. 
 + 
 +{{ :​cctools:​nastroje:​generator_podlah_-_3.png?​nolink |}} 
 + 
 + 
 +V praxi je aplikace nejlépe využitelná v kombinaci s výkazy místností. Pokud jsou totiž místnosti správně pojmenovány,​ lze je v tabulce seskupit podle názvu a hromadně vybrat. Tímto postupem lze snadno docílit toho, že nástroj například do všech koupelen vytvoří podlahu s keramickou dlažbou.
  • cctools/nastroje/generatorpodlah.txt
  • Poslední úprava: 2020/02/17 13:54
  • autor: ccteam