Generátor podlah

V označených místnostech automaticky vygeneruje podlahy, jejichž tvar zohledňuje i polohu, rozměry a orientaci dveří.


Pro fungování aplikace je nutné mít v modelu vytvořené místnosti. Po označení místnosti a spuštění nástroje vyskočí tabulka, ve které je možné definovat Typ podlahy a její Odsazení od podlaží. Po potvrzení se v dané místnosti vytvoří zadaná podlaha. V místě dveří se v závislosti na jejich orientaci náčrt podlahy upraví a dotvaruje i pode dveřmi.

Pokud v místnosti už podlaha existuje, nástroj zaznamená kolizi, zobrazí, o jakou místnost a podlahu se jedná a nabídne následující řešení:

 1. Ponechat stávající podlahu
 2. Vymazat původní podlahu a vytvořit novou
  • Užitečné řešení, pokud se v průběhu modelování změnily dispozice a je žádoucí podle nich upravit i podlahy.
  • Může se stát, že nově vygenerovaná podlaha zasahuje do nosné stropní desky pod ní. V tomto případě by aplikace nosnou konstrukci odstranila, což není žádoucí. Je zde proto pojistka, která spočívá v porovnání plochy nové podlahy s plochou té původní. Pokud je původní podlaha dva a více krát větší, nástroj na to upozorní. Kromě toho je zde zobrazen název typu podlahy a její ID.
 3. Ponechat původní podlahu a vytvořit novou
  • Toto řešení je využitelné například u vytváření podlah v jiných fázích projektu a nebo pokud o vzniklé kolizi víme a chceme ji zachovat.

Pokud při spuštění nástroje není označena žádná místnost, vygenerují se podlahy ve všech místnostech projektu. V ojedinělých případech se může stát, že nástroj z různých důvodů nezvládne podlahu vytvořit. V těchto situacích aplikace nahlásí, o jaké místnosti se jedná. Podobně aplikace zareaguje na místnosti, ve kterých jsou například sloupy nebo vnitřní konstrukce, které vytvářejí další uzavřené smyčky v náčrtu podlahy. V takových případech se totiž podlaha nevytvaruje podle těchto konstrukcí a vytvoří se pouze podél vnější hranice místnosti. I na takové místnosti nástroj upozorní s tím, že podlahy v nich vyžadují kontrolu. Kromě toho aplikace nabídne export reportu v podobě textového dokumentu s výpisem názvů, ID a podlaží těchto místností.

V praxi je aplikace nejlépe využitelná v kombinaci s výkazy místností. Pokud jsou totiž místnosti správně pojmenovány, lze je v tabulce seskupit podle názvu a hromadně vybrat. Tímto postupem lze snadno docílit toho, že nástroj například do všech koupelen vytvoří podlahu s keramickou dlažbou.

 • UPOZORNĚNÍ: Pro generování podlah zohledňuje aplikace pouze uživatelské rodiny. Např. pod obvodový plášť podlaha „nezateče“.
 • Aby podlahy správně „zatekly“ pod dveře je potřeba mít v rodinách dvěří zaškrtnutý parametr pro výpočet místností.
 • Pokud byste měli problém s tím, že podlahy „nezatékají“ pod dveře, zkuste v projektu zapnout výpočet objemů.
 • cctools/nastroje/generatorpodlah.txt
 • Poslední úprava: 2020/07/23 13:15
 • autor: ccteam