Duplikovat výkres

Vytvoří kopii výkresu včetně pohledů a tabulek.


Pomocí tohoto nástroje máte možnost Duplikovat výkres na kterém se aktuálně nacházíte, nebo Duplikovat výkresy a tím provést hromadnou duplikaci výběrem listů v zaškrtávacím menu.

Vytvoření zcela duplicitního výkresu obnáší vytvoření nového výkresového listu, duplikaci všech pohledů nacházejících se na výkrese (to z toho důvodu, že jeden pohled se nemůže současně vyskytovat na více výkresech) a následné umístění pohledů, tabulek, schémat, legend atd., dle původního rozvržení.

Celý tento proces je nástrojem zautomatizován. Kopie pohledů jsou pojmenovány ve formátu <původní název>_Copy.

Pokud pohledy obsahují projektový parametr Typ pohledu, po vytvoření kopie dojde k zapsání informace o kopii do tohoto parametru. Lze tak pomocí Organizace prohlížeče roztřídit pohledy v Projektovém prohlížeči.

Nové výkresy lze potom dále upravovat bez závislosti na původních.

  • cctools/nastroje/duplikovat_vykres.txt
  • Poslední úprava: 2019/10/30 09:03
  • autor: ccteam