Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ccpdf:ccpdf [2019/08/19 22:44]
admin
ccpdf:ccpdf [2020/08/03 15:44] (aktuální)
admin
Řádek 8: Řádek 8:
 ---- ----
  
-===== Nápověda ​=====+===== Popis ===== 
 +{{ :​ccpdf:​ccpdf_cz_stin.png?​600|}} 
 +**Automatické nastavení velikosti výkresu**
  
-Jednou z hlavních předností tohoto doplňku je automatická selekce velikosti papíru, která zabezpečí,​ že dimenze vytištěného papíru se budou shodovat s těmi Revitu, a žměřítka ​použita v pohledech budou zachována.+Vytištěné výkresy ​budou vždy odpovídat nastavené velikosti výkresu v Autodesk Revit® při zachování ​měřítka ​a bez zbytečných bílých okrajů.
  
-CCpdf podporuje slučování všech vybraných výkresových listů do jednoho .pdf dokumentu.+**Vícestránkové PDF**
  
-"Možnosti, Vzhled a Pohledy se skrytými hranami - odstranit ​čáry využívající"​ jsou nastavení převzatá ze standardního tiskového okna Revitu.+Možnost sloučení vybraných výkresů do jednoho PDF souboru.
  
-Z názvu souborů lze snadno odebrat diakritiku, mimo to lze výstupy zpřehlednit sestavením originálních názvu souborů složených z libovolného textu a parametrů. Parametry, které lze použít pro tvorbu názvu jsou parametry projektu a výkresů, jejich kompletní seznam se zobrazí po kliknutí na bílou šipku v modrém poli.+**Rychlý tisk**
  
-Výkresy ​mohou být snadno filtrovány na základě parametrů, které ​můžeme vybrat v rozvinovacím menu umístěném v horní ​části oknaPole pro zadání hodnoty parametru po kliknutí zobrazuje všechny hodnoty, jichž parametr v různých výkresech na nabývá.+Výkresy ​jsou vytištěny do PDF během několika sekund. 
 + 
 +**Nastavení tisku** 
 + 
 +Nastavení barev, kvality rastru, skrývání referenčních/​pracovních rovin, orientovaných kvádrů a další.. 
 + 
 +**Nastavení výstupu** 
 +  * Již žádné dodatečné přejmenování souboru. Možnost definování vlastních názvů souborů s využitím ​parametrů z projektu. 
 +  * Možnost odebrání diakritiky z názvu souboru. 
 + 
 +**Sady výkresů** 
 +  * Použijte sady výkresů pro seskupení výkresů a rychlé použití při budoucím tisku. 
 +  * Sady výkresů jsou kompatibilní se Sadami výkresů, které ​používá Revit. Přidáním sady do CCpdf přidáte sadu i do projektu. 
 + 
 +**Pokročilé funkce** 
 + 
 +Filtrování výkresů podle parametrů. 
 + 
 +===== Nápověda ===== 
 +==== Pokyny ==== 
 +  - Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů. 
 +  - Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zvolte //​Automaticky zvolit formát výkresu a tisknout ve skutečné velikost//i. 
 +  - Nadefinujte název souborů ​pro výstupní soubor(y) ... volitelné. 
 +  - Vyberte výkresy nebo sady pro tisk. 
 +==== Známé chyby a jejich řešení ==== 
 +**Popis chyby:** //​Načítání výkresů nelze dokončit. Okno s průběhem je aktivní ale nedochází k žádnému posunu.// 
  
-Uživatelsky ​ívětivá je také selekce výkresůje zde možné uplatit klasická pravidla pro mnohonásobný výběr, známá z prostředí WindowsPro výběr jednotlivého výkresu postačí kliknout na daný řádek, pro vícenásobný výběr držte stisknutou klávesu Ctrl klikejte na jednotlivé výkresy nebo držte klávesu Shift a dvěma kliknutími vymezte první ​poslední řádek, vybrány budou poté i výkresy mezi němi. Chcete-li tisknout ​echy výkresy/​všechny filtrované výkresy, použíjte checkbox v záhlaví seznamu.+**Řešení:​** Na vině může být jiná ipojená tiskárnakterá má problém v komunikaci s PCPřejděte do nastavení tisku manuálně změňte aktivní tiskárnu za "​CC_PDF"​. Změny potvrďte ​a vše by již mělo fungovat.
  
-Pro efektivní práce tvořte logické skupiny ​výkresů ​a ukládejte je jako sady. Nadbytečné sady lze snadno vymazat označením a stlačením tlačítka Delete na klávesnici.+==== Tipy ==== 
 +=== Nastavení názvu souboru === 
 +{{ :​ccpdf:​ccpdf_nazev_tip.png?​directlink&​600 | }} 
 +=== Sloučení ​výkresů ​do jednoho souboru === 
 +{{ :​ccpdf:​ccpdf_sloucit_tip.png?​directlink&​900 | }} 
 +===== Video ===== 
 +{{ youtube>​ZNr49FYr9Q8?​medium }}
  
-Pokud již máte v Revitu sady vytvořeny, v okně CCpdf je naleznete. Sady z Revitu a CCpdf jsou vzájemně kompatibilní a změny se propisují oboucestně,​ jak z Revitu do CCpdf, tak z CCpdf do Revitu. V případně,​ že Vámi vytvořená sada obsahuje mimo výkresy také pohledy, nebudou tyto pohledy zahrnuty do tisku. 
  
-===== Pokyny pro použití ===== 
-  * Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů. 
-  * Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zaklikněte Automaticky zvolit formát papíru a tisknout ve skutečné velikosti. 
-  * Nadefinujte název souborů - volitelné. 
-  * Vyberte výkresy nebo sady určené k tisku. 
  • ccpdf/ccpdf.1566247484.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/08/19 22:44
  • autor: admin