Toto je starší verze dokumentu!


CCpdf – Hromadný tisk a ořezaní výkresů pro aplikaci Revit®.

  Nástroj, který umí hromadně tisknout výkresy do PDF souborů s automatickou volbou formátu papíru, 
  ořezem a definicí názvů výstupních souborů.  

Jednou z hlavních předností tohoto doplňku je automatická selekce velikosti papíru, která zabezpečí, že dimenze vytištěného papíru se budou shodovat s těmi v Revitu, a že měřítka použita v pohledech budou zachována.

CCpdf podporuje slučování všech vybraných výkresových listů do jednoho .pdf dokumentu.

„Možnosti, Vzhled a Pohledy se skrytými hranami - odstranit čáry využívající“ jsou nastavení převzatá ze standardního tiskového okna Revitu.

Z názvu souborů lze snadno odebrat diakritiku, mimo to lze výstupy zpřehlednit sestavením originálních názvu souborů složených z libovolného textu a parametrů. Parametry, které lze použít pro tvorbu názvu jsou parametry projektu a výkresů, jejich kompletní seznam se zobrazí po kliknutí na bílou šipku v modrém poli.

Výkresy mohou být snadno filtrovány na základě parametrů, které můžeme vybrat v rozvinovacím menu umístěném v horní části okna. Pole pro zadání hodnoty parametru po kliknutí zobrazuje všechny hodnoty, jichž parametr v různých výkresech na nabývá.

Uživatelsky přívětivá je také selekce výkresů, je zde možné uplatit klasická pravidla pro mnohonásobný výběr, známá z prostředí Windows. Pro výběr jednotlivého výkresu postačí kliknout na daný řádek, pro vícenásobný výběr držte stisknutou klávesu Ctrl a klikejte na jednotlivé výkresy nebo držte klávesu Shift a dvěma kliknutími vymezte první a poslední řádek, vybrány budou poté i výkresy mezi němi. Chcete-li tisknout všechy výkresy/všechny filtrované výkresy, použíjte checkbox v záhlaví seznamu.

Pro efektivní práce tvořte logické skupiny výkresů a ukládejte je jako sady. Nadbytečné sady lze snadno vymazat označením a stlačením tlačítka Delete na klávesnici.

Pokud již máte v Revitu sady vytvořeny, v okně CCpdf je naleznete. Sady z Revitu a CCpdf jsou vzájemně kompatibilní a změny se propisují oboucestně, jak z Revitu do CCpdf, tak z CCpdf do Revitu. V případně, že Vámi vytvořená sada obsahuje mimo výkresy také pohledy, nebudou tyto pohledy zahrnuty do tisku.

CCpdf podporuje Autodesk® Revit® 2019.

Obecné pokyny k použití

  • Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů.
  • Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zaklikněte Automaticky zvolit formát papíru a tisknout ve skutečné velikosti.
  • Nadefinujte název souborů - volitelné.
  • Vyberte výkresy nebo sady určené k tisku.
  • ccpdf/ccpdf.1566247364.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019/08/19 22:42
  • autor: admin