Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ccpdf:ccpdf [2019/09/04 21:04]
admin
ccpdf:ccpdf [2020/08/03 15:44]
admin
Řádek 23: Řádek 23:
  
 **Nastavení tisku** **Nastavení tisku**
 +
 Nastavení barev, kvality rastru, skrývání referenčních/​pracovních rovin, orientovaných kvádrů a další.. Nastavení barev, kvality rastru, skrývání referenčních/​pracovních rovin, orientovaných kvádrů a další..
  
Řádek 38: Řádek 39:
  
 ===== Nápověda ===== ===== Nápověda =====
-==== Pokyny ​pro použití ​====+==== Pokyny ====
   - Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů.   - Nastavte cestu ke složce pro uložení výstupů.
-  - Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zvolte //​Automaticky zvolit formát ​výkresz ​a tisknout ve skutečné velikost//​i.+  - Vyberte velikost papíru a měřítko, nebo zvolte //​Automaticky zvolit formát ​výkresu ​a tisknout ve skutečné velikost//​i.
   - Nadefinujte název souborů pro výstupní soubor(y) ... volitelné.   - Nadefinujte název souborů pro výstupní soubor(y) ... volitelné.
   - Vyberte výkresy nebo sady pro tisk.   - Vyberte výkresy nebo sady pro tisk.
 +==== Známé chyby a jejich řešení ====
 +**Popis chyby:** //​Načítání výkresů nelze dokončit. Okno s průběhem je aktivní ale nedochází k žádnému posunu.// ​
 +
 +**Řešení:​** Na vině může být jiná připojená tiskárna, která má problém v komunikaci s PC. Přejděte do nastavení tisku a manuálně změňte aktivní tiskárnu za "​CC_PDF"​. Změny potvrďte a vše by již mělo fungovat.
 +
 +==== Tipy ====
 +=== Nastavení názvu souboru ===
 +{{ :​ccpdf:​ccpdf_nazev_tip.png?​directlink&​600 | }}
 +=== Sloučení výkresů do jednoho souboru ===
 +{{ :​ccpdf:​ccpdf_sloucit_tip.png?​directlink&​900 | }}
 +===== Video =====
 +{{ youtube>​ZNr49FYr9Q8?​medium }}
 +
 +
  • ccpdf/ccpdf.txt
  • Poslední úprava: 2020/08/03 15:44
  • autor: admin